Företagsutveckling

Många företagare känner att företaget har förutsättningar att utvecklas eller är i behov av förändring. Samtidigt tar vardagen all tid och man har inte kraft att ta tag i långsiktiga strategifrågor. Man behöver helt enkelt hjälp.

Företagssupport - Företagsutveckling

Vi har erfarenhet av att utveckla företag och kan bistå företagets ledning i utvecklingsarbetet. Det kan exempelvis handla om att upprätta en affärsplan, att sätta upp mätbara mål för verksamheten eller att utveckla styrelsearbetet.

Vi kan också medverka med råd och praktisk hjälp när det gäller ägarfrågor, generationsskiften, företagsöverlåtelser, nya företag, finansiering, skatter med mera.