Om oss

Vi har varit verksamma inom området ekonomisk konsultation i egen regi sedan slutet av 2005. Kundrelationerna har varit många och av varierande slag. Dels begränsade insatser vid exempelvis företagsanalyser, försäljningar/förvärv, affärsplaner eller obeståndsfrågor och dels längre vid t ex löpande redovisningsuppdrag, löneadministration eller styrelseengagemang.

Bransch, bolagsform och storlek på kundföretag har också varierat vilket har gjort att vår erfarenhet och kunskap vuxit med uppdragen.

Vi har ända sedan vi startade varit måna om att arbeta tätt med våra kunder och satt oss in i deras verksamhet för att kunna leverera tjänster med mervärde.

Vi fortsätter att jobba i den andan.