Adrienne

arbetar som redovisningsassistent med fokus på kund- och leverantörsreskontra, löpande redovisning och övrig administration. Hon ansvarar också för telefonin på företaget och den interna administrationen. Adrienne har varit anställd på Företagssupport sedan 2016.