Birgitta

är ekonom och har arbetat med ekonomi och redovisning i olika branscher, sedan 2005 som konsult i egen regi i Företagssupport AB.
Förutom ekonomi så är området Företagsutveckling det som Birgitta ägnar sin mesta tid åt.

Hon har varit delaktig i uppstart och drift av ett flertal verksamheter genom åren. Birgitta har ett stort engagemang och intresse för strategifrågor, målfokusering och resultatuppföljning som hon anser är viktiga framgångsfaktorer i allt företagande.