Madelene

är redovisningsassistent med erfarenhet av löpande bokföring i många branscher. Hon kombinerar arbetet med sina ekonomistudier på Högskolan i Gävle.