Maria

är redovisningsekonom och har arbetat med ekonomi och redovisning sedan 2011. Hon har en kandidatexamen i företagsekonomi från 2010, en magisterexamen i information från 2010 samt en kandidatexamen i statsvetenskap från 2012.