Mats

har i många år arbetat med rådgivning till företag inom redovisning, ekonomi, skatter och företagsutveckling i olika former. Han är en ekonom med bred erfarenhet av både mindre familjeägda företag och medelstora koncerner.

Mats 5 år som investeringsansvarig på ett mindre riskkapitalbolag gav honom förståelse för de utmaningar som växande bolag står inför samt erfarenhet av finansiering och ägarfrågor.

År 2005 startade Mats egen verksamhet i vilken han utfört uppdrag som tex årsbokslut, företagsanalyser och värderingar, affärsplaner, ekonomichefs - och styrelseuppdrag. Sedan 2008 är han delägare i Företagssupport AB tillsammans med Birgitta Andersson.